Nedostatek žen v IT je neoddiskutovatelý fakt. Přitom ženský element dokáže obohatit oblast IT stejně, jako by prospěl mužský prvek například školství.

 

Jak uvádí Jan M. Honzík, profesor Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FIT VUT): „Jestliže 98 procent tvůrců hardwaru i softwaru počítačů jsou muži, vkládají do IT v dobré víře mužská paradigmata přemýšlení, estetiky, reakce a všeho možného a ženy se pak musí přizpůsobovat mužskému stylu myšlení. Ženy by se měly zapojit, měly by být ve všech vývojových týmech, které počítače navrhují, a měly by vnášet pohledy, které muži vnášet nemohou, i kdyby nakrásně chtěli.“

 

O vyšší zapojení žen do IT se snaží řada českých univerzit. Mezi nimi právě také FIT VUT v Brně, kde se stejně jako na dalších českých vysokých školách s technickým zaměřením podíl dívek dlouhodobě pohybuje okolo 2 %, což je stav velmi nízký v porovnání s jinými evropskými zeměmi, kde podíl představuje 15 – 20 %, a je téměř nesrovnatelný s americkým či asijským prostředím. Zde počet studentek IT oborů totiž dosahuje úrovně až 35 %. 

Proto FIT VUT Brno za podpory IBM odstartovala již před několika lety projekt „Letní škola IT pro dívky“. Jeho cílem je otevřít dívkám cestu k odvětví informačních technologií, ukázat jim, že IT není jen pro kluky a že i dívky mají v tomto oboru své místo.

Již 3. ročník Letní školy IT pro dívky se letos uskutečnil v prvním týdnu v září. Dívky si během něj vyzkoušely například tvorbu vlastní webové stránky, naučily se zpracovávat audio či video záznam nebo zabrousily do tak netradičních oblastí, jako je biomedicíncká 3D grafika. Během jednodenní návštěvy brněnského centra sdílených služeb IBM Delivery Centre Brno se pak zájemkyně setkaly s IT v praxi. Vyslechly si zajímavé přednášky a především měly možnost popovídat si se ženami, které svoji kariéru úspěšně spojily s informačními technologiemi a IT je baví.

 

Monika Ladmanová

Corporate Citizenship and Corporate Affairs Specialist IBM CR

 

 

Více informací o Letní škole IT pro dívky najdete na http://www.fit.vutbr.cz/holky/index.html.cz nebo se můžete připojit ke skupině „FIT sluší dívkám“ na Facebooku.