Hospodářské noviny ve spolupráci se společností SCIO, která se specializuje na znalostní testy, připravily projekt s názvem, „100 chytrých“. Již více než 5 tisíc lidí motivovaných hravostí nebo šancí vyhrát 50 tisíc korun za nejpřesnější tip volebních výsledků vyplnilo na webu http://www.100chytrych.cz/ své odhady. Kromě odhadnutí volebních výsledků vyplníte krátký inteligenční test a zobrazí se vám průměrný odhad stovky lidí, kteří dosáhli nejlepších výsledků v doprovodném testu chytrosti. Pro tvůrce webu bude zajímavé porovnat, nakolik se kolektivní odhad „moudrých“ bude lišit od celkového kolektivního odhadu, od odhadu agentur a od skutečných výsledků voleb. Bude „dav“ chytrých v odhadu přesnější, než všeobecný „dav“? Jakou roli v odhadu hraje finanční motivace a jakou podvědomá vlastní přání? Uvidíme.

Neméně zajímavý je projekt několika českých a slovenských matematiků a programátorů http://www.kohovolit.eu/. Web porovná vaše politické názory s hlasováním poslanců v uplynulém období. Ukáže se, nakolik se hlasování poslanců shoduje (nebo spíš neshoduje) s vašimi postoji. Nově vám web také porovná vaše politické postoje s postoji kandidujících politických stran a ukáže vám, jak máte ke které politické straně blízko či daleko. Škoda, že web zároveň neukazuje, jaké vycházejí průměrné „preference“ lidí, kteří si tímto testem shody projdou. Moná se liší od toho, jak lidé nakonec hlasují. A možná někdo překvapivě zjistí, že chce volit „pravici“ a web mu odhalí, že by spíš měl volit „levici“ a naopak.

Oba weby doporučuji určitě každému, kdo je homo politicus a dokáže najít 20 minut volného času.