Pro spoustu podniků na celém světě je logicky nesmírně přitažlivá představa štíhlé výroby, to znamená nízké náklady a maximalizovaný zisk. Proto si zvou manažeři firem experty i „experty“, aby jim výrobní systém Toyoty (TPS) pomohli zavést. V naprosté většině případů ovšem překáží jeho dokonalému zavedení neochota manažerů pohlédnout na TPS jako na komplexní filozofii, soustředí se na jednotlivosti (například kanban, operační standard nebo 4S), jako by pouze tyto dokázaly přinést kýžený efekt.

 

Proti těmto nadšencům stojí skupina skeptiků, kteří jsou naopak přesvědčeni, že zavedení TPS je příliš komplikované, že je v tom jakési nedostižné tajemství. Tajemné je pro nás ovšem pouze to, co prostě neznáme. Přitom kdybychom byli ochotni se s TPS blíže seznámit, neobjevíme nic, co bychom sami nedokázali. Už proto, že jeho kouzelné tajemství má základy v jednoduchosti.

 

A zjednodušeně se také dá říci, že dnešní postavení Toyoty je výsledkem neustálého negování současného stavu, to znamená aktivní vyhledávání sebemenších nedostatků, a to zejména v oblastech, které se nám jeví jako hotové, fungující a bez potřeby úprav, změn a dalšího vylepšování. Takové aktivity mají ještě druhotný, avšak zdaleka ne zanedbatelný efekt, a sice zvyšování dovedností a znalostí zaměstnanců na všech úrovních. V Toyotě dávno poznali, že praktická činnost „v terénu“ přináší nesrovnatelně větší výsledky v oblasti vzdělávání a růstu lidských zdrojů, než plané diskuze u stolu. Naopak, čím důležitěji se všichni tváří, čím více upadají do hlubokých, nicméně odtažitých detailů, tím víc zabředávají do bezobsažnosti a v důsledku nic neřeší. Praktické aktivity, řešení problémů a vymýšlení  kaizenů  přímo v provozu navíc přináší všem zúčastněným pocit uspokojení a motivuje je to k dalším snahám o zlepšování, z čehož má v důsledku samozřejmě prospěch i samotná firma. Nicméně dokázat věci zpřehlednit tím, že je „zjednoduším“, vyberu z komplikované kolekce jevů to, co je pro danou chvíli podstatné, není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, a žádný zaměstnanec, ale ani manažer to nedokáže hned od počátku a bez tréninku.

 

A jaký byl samotný vývoj tohoto jedinečného výrobního systému, kterým Toyota dobyla celý svět?  Je fascinující na jakých jednoduchostech byl posupně vystaven, ale o tom zase jindy.